Grapo Manta

Година: 2002

Радна ширина 2000 mm
бр. од боја 4

KIP 850 Добар договор

Година: 2016

Радна ширина 914 mm
бр. од боја 4

катер великог формата Canon Arizona 318GL

Година: 2020

Радна ширина 2200 mm
бр. од боја 4
Roland sg2 - 640 Добар договор

Година: 2020

Радна ширина 1600 mm
бр. од боја 5

катер великог формата Rho 800 Presto Durst

Година: 2008

Радна ширина 2500 mm
бр. од боја 5

катер великог формата JETI 5000

Година: 2009

Радна ширина 5000 mm
бр. од боја 6

катер великог формата JETI 3300

Година: 2007

Радна ширина 3200 mm
бр. од боја 6

Дурст П5-350 Дигитални УВ штампач

Година: 2019

Радна ширина 3470 mm
бр. од боја 6катер великог формата EFI Reggiani Renoir Pro 340/16

Година: 2016

Радна ширина 3400 mm
бр. од боја 4


катер великог формата Fujifilm acuity select 3545

Година: 2015

Радна ширина 2490 mm
бр. од боја 10